Homepage
ELEKTRONICKÁ POŠTA
A SOUBORY
- ODPOVĚDNOST UŽIVATELEKaždý uživatel je zodpovědný za obsah a údržbu své schránky na elektronickou poštu, a proto je velice žádoucí abys:

  • kontroloval(a) svoji elektronickou poštu každý den a nepřekračoval(a) přidělený diskový prostor na síti,
  • smazal(a) nepotřebné dopisy, jakmile si důležité zprávy uložíš na disk,
  • ve své schránce udržoval(a) minimum dopisů,
  • informace obsažené v dopisech přesunul(a) do souborů a uložil(a) je na disk pro případné odkazy i v budoucnu,
  • nikdy nepředpokládej, že tvoji elektronickou poštu můžeš číst pouze ty, k tvé poště mohou mít přístup, a tudíž ji i číst, i další lidé. Nikdy neposílej ani neuchovávej nic, co nechceš aby bylo veřejně známo.

Povinnosti uživatele týkající se vyhrazeného diskového prostoru na serveru:

  • Uchovávej pouze nejnutnější soubory. Soubory mohou být přesunuty na disk osobního počítače či na diskety.
  • Běžně a často kontroluj svůj počítačový systém antivirovým programem, zvláště pokud jsi získal(a) nebo přenesl(a) soubory z jiných systémů, abys zabránil(a) šíření virů.
  • Tvé soubory mohou být (a tedy i jsou) přístupné osobám se systémovými (správcovskými) právy. Neuchovávej si tedy na svém vyhrazeném diskovém prostoru nic ryze soukromého.


[ Zpět na homepage ]


Copyright © 2000-2010 Aleš, Bohunka a Luděk. Tato stránka byla aktualizována dne 24.1.2003.