Homepage
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE (Email, LISTSERV, Mailing lists, Usenet) • Piš krátké odstavce i zprávy a především - piš k věci.

 • Soustřeď se na jedno téma a vždy uveď odpovídající téma i v záhlaví zprávy, pouze tak se mohou ostatní uživatelé rychle orientovat v došlých zprávách.

 • Nepoužívej akademické sítě ke komerčním či soukromým účelům.

 • Za každou elektronickou zprávou uváděj svoji signaturu. Signatura by měla obsahovat tvé jméno, postavení (funkci), firmu a internetovou a/nebo BITNETovou adresu. Neměla by být delší než 4 řádky. V signatuře může být uvedena i tvá běžná (tj. „neelektronická“) adresa a telefonní číslo.

 • Velká písmena používej pouze ke zvýraznění důležitých bodů nebo pro odlišení nadpisů nebo záhlaví. *Hvězdičky* kolem slova mohou být také použity ke zvýraznění důležitých bodů. Slova napsaná velkými písmeny, pokud se nejedná o nadpisy, jsou všeobecně chápána jako KŘIK5!

 • Omez délku řádků a vyhni se řídícím znakům.

 • Respektuj příslušné hierarchické uspořádání v síti. Např. neposílej stížnosti prostřednictvím elektronické pošty rovnou na „nejvyšší místa“ jen proto, že je tam poslat můžeš.

 • V tom, co tvrdíš o druhých, buď profesionální a opatrný. Elektronické dopisy se velice snadno forwardují6.

 • Uváděj všechny citace, odkazy a prameny a respektuj copyright7 i licenční ujednání.

 • Forwardování osobních dopisů do diskusních skupin bez původního souhlasu autora je nesmírně nevychované, ba přímo hrubé chování.

 • Pokud používáš sarkasmy či humor, buď nesmírně opatrný(á). Bez možnosti hovořit z očí do očí může být tvé vtipkování chápáno jako kritika.

 • Akronymy8 a emotikony9 mohou být používány, pokud je to možné, pro zestručnění, nicméně zprávy, které jsou akronymy přesyceny, mohou působit zmatek a čtenáři být nepříjemné. Příklady akronymů:

IMHO = in my humble/honest opinion - dle mého skromného mínění
FYI = for your information - na vědomí, pro vaši informaci
BTW = by the way - mimochodem
Flame = antagonistic criticism - oheň, ohnivá válka10, nepřátelská kritika
:-) = happy face for humor - šťastný obličej, úsměv


[ Zpět na homepage ]


Copyright © 2000-2010 Aleš, Bohunka a Luděk. Tato stránka byla aktualizována dne 24.1.2003.