Homepage
LISTSERVy/MAILING LISTy/DISKUSNÍ SKUPINYNěkteré diskusní skupiny mají poměrně málo příspěvků, jiné mohou tvoji schránku na elektronickou poštu zahltit několika stovkami zpráv denně. Řada zpráv, přicházejících z různých adresně či neadresně šířených diskusních skupin potřebuje rozsáhlý systém procesů, který umožní spojit dohromady cenné zdroje. Počet přihlášených diskusních skupin udržuj na nezbytném minimu, zapiš si jen ta témata, které mají pro tebe důležitý význam, nepřekračuj kvótu přiděleného místa na síťovém disku.

 • Po přihlášení do diskusní skupiny zde sleduj nejprve pár dní příspěvky, abys věděl jaké dotazy jsou zde běžně pokládány a jaké témata jsou považována za nevhodná. Příspěvky neodpovídající tematickému zaměření diskusní skupiny jsou běžně potlačovány. Jakmile se v diskusní skupině budeš cítit dobře, můžeš začít komunikovat.

 • Porozhlédni se, zda-li jsou v diskusní skupině, které tě zajímá, nějaké FAQ (Frequently Asked Questions - často kladené dotazy) dokumenty. „Staří“ členové jsou dosti mrzutí, vidí-li tytéž dotazy každých pár týdnů, či na počátku každého semestru.

 • Věnuj pozornost všem příkazům, které posílá správce diskusní skupiny; tento správce - moderátor skupiny, stanovuje místní „netiketní“ standardy pro „svou“ skupinu.

 • Pamatuj, že některé diskusní skupiny mají členy z mnoha zemí. Nepředpokládej proto, že porozumí odkazům na TV, filmy, pop nebo na běžné události v tvé zemi. Pokud již nutně musíš používat těchto odkazů, vysvětli je, prosím.

 • Nezapojuj se do diskusní skupiny jenom proto, abys posílal(a) pobuřující příspěvky - to dokáže rozčílit mnoho systémových správců, a ty můžeš přijít o přístup k počítačové síti („mailové bombardování“).

 • Snaž se, aby tvé dotazy a komentáře odpovídaly zaměření diskusní skupiny.

 • Pošle-li někdo komentář nebo dotaz, který vůbec neodpovídá zaměření diskusní skupiny, NEODPOVÍDEJ mu do diskusní skupiny a zdrž se jakékoliv veřejné debaty, která je mimo tématické zaměření skupiny.

 • Jestliže někdo zašle nějakou poznámku, která ani vzdáleně nesouvisí s danou diskusní skupinou a někdo další jej potom kritizuje za zaslání takovéhoto příspěvku, NEKOMENTUJ TO zbytečnými poznámkami typu: „Dobře, já to vím a spousta lidí pravděpodobně ví také, že to sem nepatří, ale ty šašku, to máš vysvětlit a ne říkat nám, že máme lpět na tématu“.

 • Budeš-li pryč déle než týden, odhlaš se nebo pozastav příjem dopisů z diskusních skupin a z LISTSERVových služeb.

 • Chceš-li odpovědět někomu na dotaz, pošli přímo jemu/jí mu elektronický dopis. V nějaké rozsáhlé diskusní skupině může dvacet lidí, odpovídajících na jeden jediný dotaz, velice rychle přeplnit tvoji schránku (a to samé se může stát i komukoliv jinému v této diskusní skupině).

 • Cituješ-li někoho jiného, odstraň z příspěvku vše, co není přímo nezbytně nutné pro tvoji odpověď. Neposílej automaticky celý článek na který reaguješ do diskusní skupiny, pokud to není potřeba. Najdi si čas k tomu, abys zeditoval citaci na nezbytné minimum, které je potřeba pro zachování kontextu tvé odpovědi. Nikdo nemiluje čtení dlouhých citací v příspěvku, třikrát i čtyřikrát v jedné diskusní skupině, zvláště pokud pak následuje jeden řádek odpovědi typu: „Ano, já si to myslím také.“

 • Pokud forwarduješ do diskusní skupiny dlouhou zprávu, buď ohleduplný(á). Je však mnohem lepší uvést odkaz na pramen dokumentu a poskytnout návod, jak získat kopii tohoto dokumentu. Pokud již musíš posílat dlouhý příspěvek, varuj čtenáře hláškou na počátku dopisu. Například: WARNING: LONG MESSAGE - VAROVÁNÍ: DLOUHÝ PŘÍSPĚVEK.

 • Posíláš-li tentýž příspěvek do více diskusních skupin, připoj na počátek svého elektronického článku i názvy těchto skupin, společně s omluvou za možnou duplicitu této zprávy v dalších diskusních skupinách.

 • Odolej pokušení zapojit se do „ohnivých válek“ - tzv. „flame“ v diskusní skupině. Pamatuj, že tyto debaty jsou veřejné a jsou zamýšleny pro konstruktivní, nikoliv pro destruktivní, výměnu názorů. Chovej se v diskusní skupině ke druhým tak, jak chceš aby se oni chovali k tobě.

 • Posíláš-li nějaký dotaz do diskusní skupiny, požádej, aby odpovědi byly zaslány přímo tobě, ne do diskusní skupiny. Souhrnný výsledek nebo odpověď na tvůj dotaz pošli do diskusní skupiny.

 • Když odpovídáš na příspěvek zaslaný do diskusní skupiny, zkontroluj si adresu, aby ses ujistil(a), že odpověď dojde na zamýšlené místo určení (osobě nebo skupině). Je velmi trapné, pokud odpověď zašleš nesprávně a osobní zprávu určenou očím jedné jediné osoby dostane celá diskusní skupina.

 • Přihlašuješ-li se do skupiny, je velice důležité uschovat si, pro „strýčka Příhodu“, dopis potvrzující tvoji abonaci. Až budeš odjíždět na prázdniny, zjistíš z tohoto dopisu na jakou adresu je nutné poslat žádost o pozastavení zasílání příspěvků elektronickou poštou.

 • Používej své vlastní e-mailové konto, neabonuj se prostřednictvím skupinového „služebního“ účtu.

 • Příležitostný(á) abonent(ka) diskusní skupiny, který(á) není důvěrně seznámen s netiketou se bude snažit posílat požadavky na abonování či odabonování - SUBSCRIBE nebo UNSUBSCRIBE přímo mezi příspěvky diskusní skupiny. Buď k těmto akcím tolerantní a raději mu (jí) poraď, než začneš s kritikou.

 • Druhé lidi ve skupině moc nezajímají tvá přání a požadavky být zařazen nebo vyjmut do/z diskusní skupiny. Žádosti týkající se administrativních úkonů, jako je např. přidání nebo zrušení do/z skupiny se zasílají na příslušnou administrativní adresu, ale rozhodně ne mezi příspěvky diskusní skupiny. E-mail může být zaslán na některou z následujících adres:

LISTSERV GROUPS - LISTSERV@ adresa_administrativního_serveru
MAILING LISTS - název_skupiny-REQUEST@adresa_administrativního_serveru
  název_skupiny-OWNER@adresa_administrativního_serveru

Pro Mailing Listy nebo LISTSERVové skupiny je při zaabonování či odabonování nutné uvést v těle elektronického dopisu zprávu obsahující:

pro přidání do abonentního seznamu:
SUBSCRIBE název_skupiny tvé_křestní_jméno tvé_příjmení
pro zrušení abonace: 
UNSUBSCRIBE název_skupiny


[ Zpět na homepage ]


Copyright © 2000-2010 Aleš, Bohunka a Luděk. Tato stránka byla aktualizována dne 24.1.2003.