Homepage
Netiketa - poznámky pod čarou


1Pozn. překl.: Půvabné slůvko NETIKETA vzniklo složením dvou slov: NET - síť a ETIQUETTE - etiketa. Velice klopotným způsobem by se tedy originál - NETIQUETTE dal přeložit jako etiketa při používání počítačové sítě, což jek bystrý čtenář snadno nahlédne, zní zcela nemožně. Proto jsem se v tomto materiálu zcela svévolně :-) rozhodla toto slovo příliš nepřekládat.
Etiketa - pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklostí a norem chování.


2Pozn. překl.: Ale konec konců nejen uživatelé z Floridské univerzity.


3Net - angl. síť, resp. počítačová síť.


4FTP - File Transfer Protocol - protokol pro přenos souborů.


5Křik je považován za velmi drsný způsob vyjadřování. Používej ho, pokud jsi opravdu velmi rozloben(a) nebo chceš zdůraznit své velmi nekompromisní stanovisko.


6Forward - předání poštovní zásilky na další adresu (adresy).


7Analogií copyrightu je v našich pdmínkách autorské právo.


8Akronym - zkratkové slovo složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov.


9Emotikon - tříznakový symbol ASCII znaků, který vyjadřuje náladu pisatele. Např.: :-( ... smutek.


10Ohnivá válka - často vzniká ze zcela malicherných důvodů nebo na základě nedorozumění. Jedná se o nepřátelskou útočnou kritiku, která se může dotknout prakticky všech lidí na síti, což vede k tomu, že se velice snadno může situace vymknout původci z rukou; do války se zapojí množství lidí, kteří zaplaví síť spoustou neužitečných informací, zpráv, poznámek, ... Plýtvá se počítačovými zdroji, poškozují se vztahy mezi diskutujícími. Jde o vysloveně nežádoucí aktivitu na Síti.

[ Zpět na homepage ]


Copyright © 2000-2010 Aleš, Bohunka a Luděk. Tato stránka byla aktualizována dne 24.1.2003.