Homepage
TELNET  • Spousta míst poskytujících služby Telnetu má dokumentaci v online přístupných souborech (nebo dostupných přes ftp). Přenes a prohlédni si návody lokálně, je to mnohem lepší než se snažit vyzkoušet si je přímo v tomto systému.

  • Pokud vyhledáváš nějaké informace, buď k ostatním uživatelům zdvořilý, neboť instituce, jejíž služby využíváš, by mohla zakázat přístup prostřednictvím Telnetu; v systému se zdržuj pouze nezbytně nutnou dobu, kterou potřebuješ k získání svých informací, poté systém opusť.

  • Data či informace z obrazovky mohou být přenesena na disk tvého osobního počítače nebo na diskety.


ANONYMNÍ FTP4


  • Na výzvu týkající se zadání hesla - „PASSWORD:“ by uživatel měl reagovat zadáním své emailové adresy. Pokud není toto heslo systémem akceptováno, zadává se obvykle slovo GUEST.

  • Pokud je to možné, omez přenosy dat, obzvláště přenosy rozsáhlé (věrší než 1 MB), až na dobu po běžných pracovních hodinách v místě kam se hlásíš jako vzdálený ftp uživatel; preferuj pozdní večerní hodiny.

  • Dodržuj časová omezení, která požaduje archívní místo. Uvažuj ovšem v časových relacích místa, které míníš navštívit, nikoliv ve tvém místním čase.

  • Překopíruj si přenesené soubory na disk osobního počítače nebo na diskový prostor, který ti zbývá na síti.

  • Pokud je to možné posílej dotazy na Archív elektronickou poštou.

  • Jestliže si uživatel přenáší nějaké programy, zodpovídá za dodržování autorských práv nebo licenčních ujednání. Je-li ti program užitečný, zaplať jeho autorovi registrační poplatky. Máš-li nějakou pochybnost, nekopíruj si jej, na ftp archívech máš spoustu příležitostí najít si software neporušující autorská práva. Podpora pro přenesené programy může být požadována pouze u originálních aplikací. Ze svých systémů odstraň nepoužívané programy.


[ Zpět na homepage ]


Copyright © 2000-2010 Aleš, Bohunka a Luděk. Tato stránka byla aktualizována dne 24.1.2003.