Homepage
Netiketa - úvodPro každého uživatele počítačové sítě je nezbytné, aby si uvědomil svoji odpovědnost v přístupu k rozsáhlým službám, místům, systémům i lidem. Uživatel je zodpovědný za veškeré své skutky, které učiní při využívání síťových služeb.

Internet“, „Net“ nebo též „Síť“ není jedna počítačová síť; jsou to tisíce samostatných sítí, které se rozhodly spolupracovat při přenosu dat. Data přenášená prostřednictvím Internetu mohou běžně procházet několika různými počítačovými sítěmi, než dojdou na místo svého určení. Proto si uživatelé, kteří se podílejí na využívání tohoto mezinárodního sousítí, musí být i vědomi zatížení dalších participujících sítí.

Jako uživatel jedné počítačové sítě můžeš mít povolen přístup i do dalších sítí (a/nebo mít počítačové systémy připojené do těchto sítí). Každá počítačová síť nebo systém má vlastní nastavení, metody a procedury. Činnosti, které jsou běžně povoleny v jedné síti/systému mohou být kontrolovány nebo případně i zakázány v síti jiné. Za dodržování pravidel a zvyklostí v těchto dalších sítích/systémech je vždy odpovědný uživatel. Pamatuj si: skutečnost, že uživatel *může* provádět určité činnosti ještě neznamená, že by je také provádět *měl*.

Používání počítačové sítě je výsada, ne právo, a může být dočasně zrušena kdykoliv z důvodu nevhodného chování v síti. Toto chování může zahrnovat např. umístění nezákonných informací v systému, používání hanlivých nebo jinak nežádoucích výrazů ve veřejných nebo soukromých zprávách, rozesílání zpráv, které by pravděpodobně mohly vést ke škodám v příjemcově práci nebo ke škodám v systémech, zasílání „řetězových dopisů“ nebo posílání zpráv skupinám či jednotlivcům a další způsoby používání sítě, které mohou způsobit zahlcení sítí nebo mají jiné negativní důsledky pro práci druhých.

Opakované zneužívání počítačové sítě může skončit i trestním řízením před soudem.

[ Zpět na homepage ]


Copyright © 2000-2010 Aleš, Bohunka a Luděk. Tato stránka byla aktualizována dne 24.1.2003.