CIZÍ JAZYKY -  STUDIUM A SLOVNÍKY ON-LINE

 

Angličtina
http://www.anglictina.com virtuální škola angličtiny
http://www.better-english.com obsáhlý zdroj materiálů k výuce angličtiny zdarma. Najdete zde gramatiku a řadu cvičení s možností kontroly správnosti
http://www.englishpage.com zdarma velké množství materiálů pro angličtinu včetně cvičení. Jsou zde materiály k nepravidelným i frázovým slovesům.
http://www.englishonline.net určité části výuky angličtiny zdarma. Placená je zde výuka gramatiky, slovní zásoby, obchodní i technické angličtiny.
http://www.freeenglish.com jazykové kvizy a hry pro začátečníky až středně pokročilé, po zaregistrování vše zdarma. Další materiál je na stránky přidáván každý týden
http://english.aktivnistudium.cz angličtina on-line
http://www.aj.cz angličtina zdarma
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish aktivní výuka čtené angličtiny, možnosti číst články z BBC, k nimž jsou vysvětlivky, obchodní angličtina, kvizy, poslechová cvičení, gramatika, slovíčka
http://slovnik.czweb.org slovník an-cz pro Linux volně ke stažení
http://www.learnenglish.org.uk anglická gramatika, kvízy, poezie, komiksy
http://www.sweb.cz/jpsoftware/angram/angr.htm encyklopedie anglické mluvnice - oboustranný slovník (2700 slov) s funkcí inteligentního vyhledávání sloves. Český ekvivalent pro slovesa pravidelná i nepravidelná, časování, trpné rody, příč. minulé apod. Vhodné i pro samouky (k dispozici zkušební verze - omezená na 20 spuštění).
http://www.britannica.com Encyklopedie Britannica - vyhledávání ve světoznámé 32 dílné encyklopedii včetně možnosti vyhledávání v dalších produktech firmy Encyklopedia Britannica, Inc.
http://anglicky.webpark.cz výtah nejpoužívanějších anglických slovíček. Pomůcky pro používání anglických zkratek, korespondenci a psaní smluv v angličtině
http://tin.upol.cz/bc Britské centrum Univerzity Palackého v Olomouci
http://www.bl.uk Britská knihovna
http://www.britishcouncil.cz The British Council. Britská rada seznamuje lidi po celém světě s možnostmi vzdělávání ve Spojeném království, s kreativitou britských umělců a vědců a buduje trvalé vztahy mezi Spojeným královstvím a ostatními zeměmi.

Němčina
http://www.nj.cz výuka němčiny, sekce zdarma. Přináší aktuální odkazy na zajímavé stránky v němčině, na internetové kurzy z celého světa nebo na on-line testy
www.deutsch-als-fremdsprache.de portál pro němčinu jako cizí jazyk: informační servis, cvičení jazykových prostředků i řečových dovedností
www.testedich.de interaktivní cvičení a testy, kvízy, křížovky aj.
www.deutsch-online.com downloads ke stažení, interaktivní výukové materiály a cvičení
www.testdaf.de informace o zkoušce „Zertifikat Deutsch als Fremdsprache“, modelový test
http://www.goethe.de/ms/pra
Goethe-Institut Prague
http://gutenberg.spiegel.de/ Project Gutenberg: Public domain kopie více než 400 knih německých klasiků a přes 80 současných autorů, strukturováno tématicky podle žánru
www.langenscheidt.de stránky nakladatelství Langenscheidt - učebnice, doplňkové interaktivní materiály a cvičení
www.interdeutsch.de/studien1.htm interaktivní cvičení, lexikální hry, gramatická cvičení, texty
www.goethe.de/uk/chi/wirtcha/deindex.htm interaktivní testy k jednotlivým ekonomickým tématům

Francouzština

http://www.culture.fr/Groups/langues/home novinky z francouzské kultury

http://www.ifp.cz Francouzský institut, středisko francouzské kultury v Praze

http://www.bnf.fr Bibliotheque Nationale de Paris: Francouzská národní knihovna, katalogy, přírůstky, program, rešerše, odkazy na web

http://www.dicofle.net elektronická verze výkladového slovníku J. Rey-Debove: Dictionnaire du francais včetně cvičení. Mírně pokročilí

 

Španělština
 
http://spanelstina.webpark.cz stránky, které se věnují španělštině

 

Italština

http://www.iic-Praga.cz Istituto Italiano di Cultura - Italský kulturní institut


Vícejazyčné
http://interjazyky.cz interaktivní výuka cizích jazyků na internetu

 

Slovníky on-line

http://www.slovnik.cz Lang Soft Multilingual Dictionary - Abecedně řazený oboustranný slovník A, F, I, Š, latina s možností zadávání slov s diakritikou i bez. Slovní zásoba vychází z desktopové verze produktu PC Translator společnosti Lang Soft. Nabízí slovní zásobu od 95 tis. do 420 tis. slov

http://www.pef.cz/slovniky/volny.htm multioborový slovník Millenium on-line Překlady z a do A, N, F. Nabízí vyhledávání frází, vyhledávání v rozšířeném oborovém slovníku. Jedná se o slovník společnosti Commercial Service K+K, s.r.o.

http://slovnikonline.translatory.cz on-line slovník 24 jazyků. Oboustranný překladový slovník z angličtiny a do angličtiny z 23 světových jazyků (obsahuje i češtinu a slovenštinu). Součástí stránek je internetový obchod s nabídkou dalších elektronických slovníků

http://slovniky.sms.cz překladový slovník šesti jazyků Slovník od firmy LangSoft obsahuje i výslovnost rodilých mluvčí těchto jazyků: angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny a italštiny. Lze využít i jako slovník cizích slov a odborných termínů. 2,8 mil. slov

http://klikni.idnes.cz/Slovnik.asp překladové slovníky na serveru Klikni. Nabízí A, N, F, R, Šp, It a možnost překladu frází a delšího textu

http://slovniky.centrum.cz slovník na  Centrum.cz - oboustranný překlad z a do A, F, N, Šp, It, R + překlad z češtiny do všech uvedených jazyků. Součástí stránek je i slovník "brněnský hantec"

http://www.pef.cz/slovniky/seznam.htm 6 jazyčný překladový slovník na Seznamu

http://www.pef.cz/slovniky/atlas.htm 6 jazyčný překladový slovník na Atlasu

http://www.projetdafa.net on-line výkladový 5 jazyčný slovník
www.networds.de/welcome.html slovník počítačové terminologie